กลูโคซามีน คอนโดรอิทิน MSM Plus ความแรงขั้นสูงสองเท่า 120 แคปซูล
Piping Rock สินค้า #5593

กลูโคซามีน คอนโดรอิทิน MSM Plus ความแรงขั้นสูงสองเท่า, 120 แคปซูล, 2 ขวด

หมดสต็อกชั่วคราว กรุณากลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
฿802.15

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริม

ขนาดหน่วยบริโภค:  3 Quick Release Capsules
จำนวนหน่วยบริโภคต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์:  40
  จำนวน
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
% Daily
Value
(DV)
Vitamin C (as ascorbic acid) 30 mg 50%
Manganese (as manganese gluconate) 1 mg 50%
Glucosamine Sulfate 2KCl 1,500 mg *
Advanced Double Strength Proprietary Blend:
MSM (methylsulfonylmethane), Chondroitin Sulfate, Collagen (hydrolyzed gelatin), Citrus Bioflavonoid Extract (Citrus limon) (fruit), Boswellia serrata (resin), Hyaluronic Acid
1,700 mg *
Boron (boron citrate) 1.2 mg *
ส่วนประกอบอื่นๆ: Gelatin Capsule, Vegetable Magnesium Stearate, Rice Powder.
วิธีใช้: For adults, take three (3) quick release capsules daily, preferably with a meal.
คำเตือน: If you are pregnant, nursing or taking any medications, consult your doctor before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur. Not intended for use by persons under the age of 18. Keep out of reach of children. Store in a cool, dry place. Do not use if seal under cap is broken or missing.

Contains shellfish (crab, shrimp, lobster, crayfish) ingredients.
* ไม่มีการกำหนดปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน (DV)