Hibiscus Flowers Cut & Sifted (ออแกนิก) 1 lb (454 g) ถุง

Hibiscus Flowers Cut & Sifted (ออแกนิก), 1 lb (454 g) ถุง, 2 ถุง

สินค้า #41128
มีในสต็อก
List Price: ฿817.58
Our Price: ฿613.88   (25% ปิด)
You Save: ฿203.70

You can add an item to cart by clicking on the button

ไม่จำกัด
ส่วนประกอบ: ออแกนิก ดอกชบา (Hibiscus sabdariffa)
ข้อมูลอื่นๆ: ต้นพู่ระหงอาจถูกปลูกแซมกับต้นถั่วลิสง อาจมีถั่วลิสงหรือเศษของเปลือกถั่วลิสงติดอยู่