โรลออนน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ 10 mL (0.33 fl oz) โรลออน
Piping Rock สินค้า #7080

โรลออนน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์, 10 mL (0.33 fl oz) โรลออน

มีในสต็อก
฿132.41
฿177.47
25% ปิด

You can add an item to cart by clicking on the button

On-the-Go Aromatherapy for Deep Serenity

Now it's easier than ever to enjoy one of the most popular essential oils whenever you want with our Lavender Aromatherapy Roll-On! Tranquilizing, comforting, and notably uplifting, this blend emits a scent that is woody and fresh, with a touch of camphor and floral undertones. We’ve combined our 100% pure lavender oil (Lavandula officinalis) with a base of sunflower seed oil for a truly tranquilizing aromatherapy experience.

Enjoy the benefits of aromatherapy anytime, anyplace with Piping Rock’s collection of Aromatherapy Roll-Ons! Each roll-on features our finest quality 100% pure essential oils in a soothing carrier oil base, making it easier than ever to experience aromatherapy when you want it most.

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

70% ปิด
฿67.59 ฿225.00