โรลออนน้ำมันหอมระเหยสำหรับกล้ามเนื้อ 10 mL (0.33 fl oz) โรลออน
Piping Rock สินค้า #7065

โรลออนน้ำมันหอมระเหยสำหรับกล้ามเนื้อ, 10 mL (0.33 fl oz) โรลออน

มีในสต็อก
฿132.41
฿177.47
25% ปิด

You can add an item to cart by clicking on the button

On-the-Go Aromatherapy Muscle Rub

Now it's easier than ever to experience a soothing therapeutic muscle rub with our Muscle Aromatherapy Roll-On! Soothing and warming, this blend of essential oil for muscles emits a scent that is crisp and spicy. We’ve combined our 100% pure peppermint, rosemary, cinnamon leaf, and arnica oils in a base of sunflower seed oil for a truly soothing aromatherapy experience for your tired muscles.

Enjoy the benefits of aromatherapy oil for muscle pain management anytime, anyplace with Piping Rock’s collection of Aromatherapy Roll-Ons! Each roll-on features our finest quality 100% pure essential oils in a soothing carrier oil base, making it easier than ever to experience aromatherapy when you want it most.

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

25% ปิด
฿410.18 ฿545.98
25% ปิด
฿277.47 ฿370.06
25% ปิด
฿555.24 ฿740.42
25% ปิด
฿154.01 ฿206.48