คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

Acetaminophen 500 มก. เทียบกับ TYLENOL , Compare to TYLENOL potency_units.unit.44, 100 แคปเล็ท

by OTC
ราคาขายปลีกปกติ: ฿119.31
คุณประหยัดไป: ฿18.89
ราคาของเรา: ฿100.43   (16% ปิด)

You can add an item to cart by clicking on the button

ขนาดหน่วยบริโภค:  1 Caplet
จำนวนหน่วยบริโภคต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์:  100
  จำนวน
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
% Daily
Value
(DV)
Acetaminophen 500 mg
ส่วนประกอบอื่นๆ: povidone, sodium starch glycolate, starch stearic acid. May also contain: crospovidone, methylparaben and probylparaben
วิธีใช้: do not take more than directed
adults and children 12 years and over: take 1-2 caplets every 4-6 hours, as needed; not more than 8 caplets in 24 hours
children under 12 years: ask a doctor
คำเตือน: Warnings
Liver warning: This product contains acetaminophen. Severe liver damage may occur if you take
more than 8 caplets in 24 hours, which is the maximum daily amount
with other drugs containing acetaminophen
3 or more alcoholic drinks every day while using this product
Do not use
with any other drug containing acetaminophen (prescription or nonprescription). If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist.
Ask a doctor before use if you have liver disease.
Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking the blood thinning drug warfarin.
Stop use and ask a doctor if
pain gets worse or lasts more than 10 days
fever gets worse or lasts more than 3 days
new symptom occur
redness or swelling is present
These could be signs of a serious condition.
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.

Overdose Warning: Taking more than the recommended dose (overdose) may cause liver damage. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away. Quick medical attention is critical for adults as well as for children even if you do not notice any signs or symptoms.
Keep out of reach of children.
ข้อมูลอื่นๆ: TAMPER EVIDENT: Do not use if imprinted seal under cap is missing or broken.
store at 20⁰C-25⁰C (68⁰F-77⁰F)
for institutional use only