คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

Antihistamine Diphenhydramine HCl 25 มก. (ลดอาการแพ้), Compare to Benadryl potency_units.unit.44, 100 เม็ดเล็ก, 2 ขวด

by OTC
ราคาขายปลีกปกติ: ฿249.80
คุณประหยัดไป: ฿51.93
ราคาของเรา: ฿197.88   (21% ปิด)

You can add an item to cart by clicking on the button

ส่วนประกอบ: Diphenhydramine Hydrochloride 25 mg Inactive Ingredients: Croscarmellose Sodium, D& C red#27, dicalcium phosphate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, opadry clear, titanium dioxide
วิธีใช้: Do not exceed recommended dose. Adults and children 12 years of age and older: take 1-2 tablets every 4-6 hours, as needed; not more than 12 tablets in 24 hours, or as directed by a doctor. Children under 12 years: consult a doctor.
คำเตือน: Do not use with any other product containing diphenhydramine, even one used on skin. Ask a doctor before use if you have: Glaucoma, trouble urinating due to enlarged prostate gland, a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis. Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking dedatives or tranquilizers. Tamper Evident: Do not use if imprinted safety seal under cap is broken or missing.