นาพรอกเซน โซเดียม 220 มก. 50 เม็ด
OTC

นาพรอกเซน โซเดียม 220 มก., Compare to Aleve potency_units.unit.44, 50 เม็ด

สินค้า #40810
มีในสต็อก
ราคาขายปลีกปกติ: ฿197.22
ราคาของเรา: ฿129.32   (34% ปิด)
คุณประหยัดไป: ฿67.90

You can add an item to cart by clicking on the button

ไม่จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวยา

ขนาดหน่วยบริโภค:  1 Tablet
จำนวนหน่วยบริโภคต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์:  50
  จำนวน
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
% Daily
Value
(DV)
Naproxen sodium
Naproxen 220mg (NSAID)*.................Pain reliever/Fever Reducer *non-steroidal anti-inflammatory drug
220 mg
Uses:
Temporarily relieves minor aches and pains due to:
• backache
• headache
• minor pain of arthritis
• the common cold
• menstrual cramps
• muscular aches
• toothache
Temporarily reduces Fever
ส่วนประกอบอื่นๆ: colloidal silicon dioxide, croscarmellose sodium, FD&C blue #2 lake, hypromellose, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, povidone, titanium dioxide.
วิธีใช้: Do not take more than directed.
The smallest effective dose should be used.
Adults and children 12 and older: take 1 tablet every 8 to 12 hours while symptoms last
• for the first dose you may take 2 tablets within the first hour
• do not exceed 2 tablets in any 8 to 12 hour period
• do not exceed 3 tablets in a 24 hour period
Children under 12 years: Ask a doctor
คำเตือน: Allergy alert: Naproxen sodium may cause a sever allergic reaction especially in peopl allergic to aspirin. Symptoms may include:
Asthma (wheezing), Blisters, Facial Swelling, Hives, Rash, Shock, Skin Reddening

If an allergic reaction occurs, stop use and seek medical help righ taway.

Stomach Bleeding Warning: This product contains an NSAID, which may cause severe stomach bleeding. The chance is higher if you:
• are 60 or older • Have had stomach ulcers or Bleeding problems • Take a blood thinning (anticoagulant) or steroid drug • take other drugs containing prescription or nonprescription NSAIDs (aspirin, ibuprofen, naproxen, or others) • have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product • take more or for a longer time than directed

Do not use:
• If you have ever had an allergic reaction to any other pain reliever/fever reducer • right before or after heart surgury

Ask a doctor before use if:
• the stomach bleeding warning applies to you • you have a history of stomach problems, such as heartburn • you have high blood pressure, heart disease, liver cirrhosis, or kidney disease • your are taking a diuretic • you have problems or serious side effects from taking pain relievers or fever reducers • you have asthma

Ask a doctor or pharmacist before use if you are:
• under a doctor's care for any serious condition
• taking any other drug

When Taking this product:
•take with food or milk if stomach upset occurs
•the risk of heart attack or stroke may increase if you use more than directed

Stop use and ask a doctor if:
You are experiencing any of the following signs of stomach bleeding:
•feel faint •vomit blood •have bloody or black stools •have stomach pain that does not get batter
Pain gets worse or lasts more than 10 days
Fever gets worse or lasts more than 3 days
You have difficulty swallowing
It feels like the pill is stuck in your throat
Redness or swelling is present in the painful area
Any New Symptoms occur

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. It is especially important not to use Naproxen sodium during the last 3 months of pregnancy unless definitely directed to do so by a doctor because it may cause problems in the unborn child or complications during delivery.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.
ข้อมูลอื่นๆ: each tablet contains: sodium 20 mg. store at 20-25°C (68-77°F). Avoid high humidity and excessive heat above 40°C (104°F) . If side effects occur, you may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088