โรลออนน้ำมันหอมระเหยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ 10 mL (0.33 fl oz) โรลออน
Piping Rock สินค้า #7070

โรลออนน้ำมันหอมระเหยกลิ่นเปปเปอร์มินต์, 10 mL (0.33 fl oz) โรลออน

มีในสต็อก
฿132.41
฿177.47
25% ปิด

You can add an item to cart by clicking on the button

Refreshing On-the-Go Aromatherapy

Now it's easier than ever to enjoy one of the most popular essential oils whenever you want with our Peppermint Aromatherapy Roll-On! Refreshing and soothing, yet wholly invigorating, this blend emits a scent that is bold and minty like the herb itself. We’ve combined our 100% pure peppermint oil (Mentha piperita) with a base of sunflower seed oil for a truly refreshing aromatherapy experience.

Enjoy the benefits of aromatherapy anytime, anyplace with this amazing peppermint oil roll on from Piping Rock! Each roll-on features our finest quality 100% pure essential oils in a soothing carrier oil base, making it easier than ever to experience aromatherapy when you want it most.

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

50% ปิด
฿74.07 ฿147.84
50% ปิด
฿119.75 ฿239.19
25% ปิด
฿135.49 ฿180.55