คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โรลออนขวดแก้ว, 3 ขวด

ราคาขายปลีกปกติ: ฿130.26
คุณประหยัดไป: ฿32.65
ราคาของเรา: ฿97.62   (25% ปิด)

You can add an item to cart by clicking on the button

On-the-go essential oil and natural perfume application!

Piping Rock Roll-On Glass BottlesPiping Rock is making it easier than ever to apply your favorite essential oils in our easy-to-use roll-on glass bottles! These convenient bottles are easy to clean and reuse and fit in any pocket or purse for on-the-go re-application of your favorite scents!

When your bottle first arrives, it will be disassembled in three pieces: the glass body, the cap and the ball topper. After filling the bottle with your oils, simply push the topper into the top of the bottle to close and it’s ready to use! When you’re ready to refill, pull the plastic ring that overhangs the lip of the bottle to remove the topper and refill. It’s that simple!

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

About Piping Rock’s Quality: 

You’ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at Piping Rock. Our Essentials Oils are crafted in our own “GMP Certified” manufacturing facilities. We verify Piping Rock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various 100% Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.