คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วิตามินช่วยให้หลับง่ายขึ้น (ไดเฟนไฮดรามีน HCl 25 มก.), Compare to Nytol potency_units.unit.44, 72 เม็ด, 2 ขวด

by OTC
ราคาขายปลีกปกติ: ฿233.97
คุณประหยัดไป: ฿60.16
ราคาของเรา: ฿173.82   (26% ปิด)

You can add an item to cart by clicking on the button

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริม

ขนาดหน่วยบริโภค:  2 Tablet
จำนวนหน่วยบริโภคต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์:  36
  จำนวน
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
% Daily
Value
(DV)
Diphenhydramine HCl 25 mg
ส่วนประกอบอื่นๆ: Calcium phosphate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, silica
วิธีใช้: Adults and children 12 years and over: one tablet at bedtime
children under 12 years: ask a doctor
คำเตือน: Do not use with any other product containing diphenhydramine, even one used on skin

Ask a doctor before use if you have

trouble urinating due to an enlarged prostate gland
glaucoma
a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis
Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking sedatives or tranquilizers

When using this product avoid alcoholic drinks

Stop use and ask a doctor if sleeplessness lasts more than 2 weeks. Insomnia may be a symptom of serious underlying medical illness.

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.
ข้อมูลอื่นๆ: relieves occasional sleeplessness