• สารสกัดเหลวจาก Black Cohosh

  • ข้อมูลเพิ่มเติม

Black Cohosh supplies estrogen-like plant compounds that supports women’s hormonal balance.** It is also known to help with menopause and PMS symptoms as well as:**

  • Ease hot flashes and night sweats.**

  • Promote bright, stable mood during menopause.**

  • Optimize sound sleep during menopause.

แสดง 1-4 จาก 4
หมดสต็อกชั่วคราว กรุณากลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมดสต็อกชั่วคราว กรุณากลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
แสดง 1-4 จาก 4